Vol482女神杨晨晨sugar厦门旅拍户外日式和服系列半脱撩人诱惑写真75P杨晨晨画语界

Vol482女神杨晨晨sugar厦门旅拍户外日式和服系列半脱撩人诱惑写真75P杨晨晨画语界

[8]然风虽有五,其致病之由则有二:一曰外因,必因头风,其痛引目上  攻于脑,脑脂与热合邪,下注于目,而致两目忽然失明也,一曰内因  ,必因内伤脏腑,精气不上注于目,或先病左目,后及于右目,或先  病右目,后及于左目,左右相传,两目俱损也。注:[1]凡一切鬼魇暴绝,当灸奇穴。

[15]从库房下行一寸六分,亦旁开中行四寸陷中,仰而取之,屋翳穴也。『千金』云:妇人针之则无子。

 条文:女子行经目涩疼,眩晕头疼云翳生,去血过多肝脏损,当归补血薄羌茺,   柴胡蒺藜菊防草,生地当归白芍芎。痘初起即发瘿者,治宜托里、消痰、解毒,如木通、桔梗、生地、甘草、蝉蜕、芍药、荆芥等药,缺一不可;若芩连等药,及耗烁之剂,俱不可用。

 注:[1]合谷穴,主治破伤风,风痹,筋骨疼痛,诸般头痛,水肿,产难,  [2]针三分,留六呼,灸三壮。[43]从阳纲下行第十一椎下,去脊中三寸半,正坐取之,意舍穴也。

 宜大草纸烧灰敷之,或加枯矾;或再加龙骨烧上等分,入麝香少许,撒之即效。[2]巨阙穴,主治九种心痛、痰饮吐水、腹痛息贲等证。

知母 连翘 大黄 生地黄 防风 黄芩 元明粉 黄连 桔梗 陈皮    右为粗末,以水二盏,煎至一盏,去渣食远温服。服此药至一百日,舒筋此痛,活血补气,健旺精神。

Leave a Reply