Vol464嫩模九月生私房浅蓝色衬衫全脱露性感内衣完美诱人写真71P九月生爱蜜社

Vol464嫩模九月生私房浅蓝色衬衫全脱露性感内衣完美诱人写真71P九月生爱蜜社

本太阳病,医反下之,因尔腹满时痛者,属太阴也,桂枝芍药汤主之。实以虚治,因火而动,咽燥必唾血。

愚生得天師教勑者,歸別處思惟其意,各有不解者,故問之也。故所以當於曠野者,當於鮮明地。

《素问》云∶病热而有所遗者,是新瘥后肠胃尚弱,若多食则难消化,而复病如初也,此是食复新瘥,强人足两月,虚弱人足百日,则天行劳复,头痛,四肢疼,葱豉汤。小产后,其恶露被热蒸断不行,地黄饮子。

所以然者,人命有短長,春秋冬夏,更有生死無常。垂枝於南,養於午,尚老西南,未與申。

大神恩不能報,功大施,想大恩,忍不及。服泻心已,复以他药下之,利不止。

然凡人乃不宜聞,非真要道,非真要德。辭別各宜照所言。

Leave a Reply